Cijena taxi prijevoza u Dubrovniku jedna je od najviših u državi, no Udruženje obrntika autotaxi prijevoznika Dubrovnik priprema zimske akcijske cijene. Za ostvariti popust nije potrebno pokazati nikakavu iskaznicu ili dokument, jer akcijske cijene vrijede kako za građane tako i za goste koji se u to vrijeme nađu u Dubrovniku. Dubrovačka televizija