Na inicijativu predsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Mata Frankovića održan je sastanak s ministrom financija Zdravkom Marićem na temu koncesijske naknade za žičaru.Na sastanku se razgovaralo o rješenju nedoumica vezanih za dobivanje suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske na Zaključak Gradskog vijeća o utvrđivanju koncesijske naknade za gospodarsko korištenje žičare Dubrovnik – Srđ te su nadležne […]