Opis

Jedan na jedan emisija je koja je koncipirana tako da se sastoji od gostovanja lokalnog uglednika kojega se predstavi, a potom raspravlja o aktualnim temama. Sukladno mogućnostima koriste se i televizijski prilozi kao uvod u temu za gledatelje koji nisu upućeni u sve detalje.

VIDEO

Video & Photo

1 videos 1 photos