Grad Dubrovnik kao nositelj izrade objavljuje Javnu raspravu o Prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere.

Javni uvid trajat će 15 dana, od 8. prosinca do zaključno 22. prosinca 2017. godine, svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik te na www.dubrovnik.hr.

Javno izlaganje održat će se 13. prosinca 2017. godine, u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, s početkom u 17:00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
• daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
• dostave prijedloge i primjedbe u pisanom obliku. od 8. prosinca do zaključno 29. prosinca 2017. godine, na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane, te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti:
• u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik
• na telefon: +385 (0)20 351 811 ili
• na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr

Ostale vijesti

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *