Turistička zajednica Grada Dubrovnika odražala je Skupštinu na kojoj je sukladno završnom računu TZ-a i godišnjem izvješću o poslovanju, u 2014. ostvarena razlika prihoda nad rashodima za koje je potrebno izvršiti prijenos u 2015. Direktorica TZ-a, Romana Vlašić istaknula je kako su osigurani preduvijeti za obnovu Turističkog informativnog centra na Lopudu, a uz to u suradnji s DURA-om prijavljen je projekt obnove šetnice na Šipanu, te su dobivena bespovratna sredstva iz EU fondova za IPA projekt prekogranične suradnje.

Ostale vijesti

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *