KLGB Srđ je Grad uputila je priopćenje za medije koje prenosimo u cijelosti.   Potpuno je legitimno da se investitor bori za svoje interese pa da izmjene unutar GUP-a, ciljano rađene za njegov projekt, predstavlja kao dobre, za građane čak i bolje od postojećeg planskog dokumenta. Potpuno je, međutim, nelegitimno da se i Gradonačelnik bori […]

Grad Dubrovnik pozdravlja sve inicijative građana u društveno-političkom dijalogu te će uvijek i bezrezervno poticati iznošenje mišljenja i stavova, a posebno kada je riječ o važnim pitanjima od šireg javnog interesa kao što je prostorno planska dokumentacija, jer ista je i temelj za razvoj jednog grada. Grad Dubrovnik nema ništa protiv mirnog prosvjeda skupine građana […]

Pitanje vlasništva zemlje na kojoj se nalazi kompleks Belvedere ušao je, sudeći po javnoj prepisci između gospara Igora Legaza i gospođe Stelle Šimunović kao odvjetnice tvrtke Vila Larus d.o.o. u sferu u kojoj se i od ostalih aktera javnog života treba očekivati reakcija ili barem elementarno poznavanje problema. U slučaju Belvedera – očigledno je da […]