Na konstituirajućoj sjednici novog saziva Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika, odabrani su slijedeći članovi: Srđana Cvijetić, Miodrag Kirigin, Jany Hansal, Jelena Vlahović, Nikša Vlahušić i Nikolina Zore te predstavnici Grada Dubrovnika Marko Giljača, Ilija Margaretić, Matija Čale Mratović i Marino Torić.   Zbog nedovoljnog broja prijava, naknadno će se imenovati još jedan član vijeća, i […]