Razvojna agencija Grada Dubrovnika   poziva sve građane da iznesu svoje ideje i vizije sadržaja za budući Društveni centar na Rijeci dubrovačkoj.   Jedan od ključnih projekata u sklopu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture te projekta Rijeka dubrovačka je budući Društveni centar koji će se nalaziti u ljetnikovcu Gučetić – Lazarević. Dubrovačka televizija

Jedan od ključnih projekata u sklopu kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture te projekta Rijeka dubrovačka je budući Društveni centar koji će se nalaziti u ljetnikovcu Gučetić–Lazarević. Razvojna agencija Grada Dubrovnika poziva sve građane da iznesu svoje ideje i vizije sadržaja za budući Društveni centar koji će se nalaziti u ljetnikovcu Gučetić-Lazarević.

U sklopu projekta dvojezičnosti i međunarodne razmjene Multikey, iz programa EU – Erasmus + , učenici i nastavnici Dubrovačke privatne gimnazije nakon višednevnih posjeta i aktivnosti u Latviji i Španjolskoj, ove su jeseni boravili u Italiji.   Sedmodnevni boravak obuhvaćao je pohađanje nastave i upoznavanje sa životom i kulturom nekoliko predivnih centara sjeverne Italije – […]

Druga faza arheološkog istraživanja Viline špilje iznad rijeke Omble u Rijeci dubrovačkoj koju su arheolo   zi Dubrovačkih muzeja proveli u listopadu, potvrdila je da je Vilina špilja bila ilirsko svetište. S obzirom na njen položaj koji je na strmim nepristupačnim liticama, veliku ulogu su imali i speleolozi. Prva faza istraživanja provedena je 2014., a […]

Vremenske prilike ipak su dopustile održavanje Dubrovačke trpeze na Stradunu.   Raznoliki miomirisi Dubrovačke trpeze  mamili su nepca brojnih posjetitelja, a bilo je svega, od ribljih do mesnih specijaliteta iz naših krajeva ali i cijelog svijeta. Dubrovačka televizija