Na konferenciji za medije koju je organizirala Hrvatska elektroprivreda, investitor u HE Ombla, predstavljen je projekt i glavni zaključci Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata HE Ombla za ekološku mrežu. Ovlaštene stručne institucije zaključile se kako je zahvat, uz primjenu mjera ublažavanja, prihvatljiv za ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.