Župan Nikola Dobroslavić i predsjednik Vlade Hercegovačko neretvanske županije Nevenko Herceg održali su u Palači Ranjina sastanak o projektu sustava obrane od poplave gradova i općina u dolini Neretve. Sastanku je prisustvovao ministar poljoprivrede i vodoprivrede Hercegovačko neretvanske županije Donko Jović, direktor Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Mirko Duhović, zamjenica župana Marija Vučković, ravnatelj […]

U Dubrovniku se održava treći sveobuhvatni regionalni sastanak ministara obrane zemalja jugoistočne Europe. Jučer, tijekom prvog dana održavanja, ministri su potpisali sporazum o suradnji kojom su se obvezali na suradnju i pomaganje, a na sastanku se raspravljalo i o regionalnoj i obrambenoj suradnji te zajedničkim projektima ali i mogućim prijetnjama.