Dubrovacka televizija

Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. (DICPI), koncesionar Putničkog terminala Gruž, poslao je žalbu na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o prekidu predugovora kako bi informirao Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture o nezakonitim aktivnostima Lučke uprave Dubrovnik te zatražio od Ministarstva da odbaci takvu nezakonitu odluku. U slučaju da odluka ipak ne bude odbačena, […]

Dubrovacka televizija

Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. (DICPI), koncesionar Putničkog terminala Gruž tvrdi da ne postoji pravna osnova za raskid ugovora o koncesiji za razvoj, financiranje, gradnju i upravljanje infrastrukturnog projekta Putnički terminal Gruž. Predugovor je potpisan 15. veljače prema naputku i s odobrenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a koncesionar ističe da je valjan i […]