Dubrovačka televizija

Sanitat Dubrovnik uputio je javni poziv za iskazivanje interesa za prodaju vlastitih proizvoda na tržnici u Mokošici koja bi trebala pridonijeti kvaliteti življenja. Točna lokacija još uvijek nije definirana jer se treba naći mjesto koje zadovoljava određene  tehničke uvijete. Do kraja travnja svi zainteresirani mogu se  javiti Sanitatu, a ukoliko ih bude dovoljan broj, u […]