Županijska lučka uprava Dubrovnik dobila je lokacijsku dozvolu za izgradnju komunalne lučice na Batali. Slijedi izrada Glavnog projekta za gradnju prve faze komunalne lučice koja uključuje postavljanje pet plivajućih pontona i plivajući valobran u koju će se smjestiti oko pet stotina plovila lokalnog stanovništva. Potvrda za glavni projekt očekuje se u prvoj polovici 2016. nakon […]