Dubrovacka televizija

Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. (DICPI), koncesionar Putničkog terminala Gruž, poslao je žalbu na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik o prekidu predugovora kako bi informirao Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture o nezakonitim aktivnostima Lučke uprave Dubrovnik te zatražio od Ministarstva da odbaci takvu nezakonitu odluku. U slučaju da odluka ipak ne bude odbačena, koncesionar će biti prisiljen započeti arbitražni proces predviđen predugovorom.

Ipak, koncesionar vjeruje kako je moguće riješiti situaciju sporazumnim dogovorom pa je pozvao Lučku upravu Dubrovnik na sastanak, no do danas nije dobio nikakav odgovor.

Zato koncesionar, kako bi dokazao svoje tvrdnje o tome da je pristao na sve uvjete te učinio sve što je davatelj koncesije tražio, i to prije isteka službenog roka, donosi kratku kronologiju događaja od 13. listopada 2015. godine, kad mu je dodijeljena koncesija za razvoj, financiranje, gradnju i upravljanje infrastrukturnog projekta Putnički terminal Gruž.

  • Predugovor je potpisan 15. veljače 2016. godine prema naputku i s odobrenjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Predugovor jasno propisuje da sadržaj Ugovora o koncesiji mora biti dogovoren i usuglašen (ne potpisan) najkasnije do 15. travnja 2016. godine, kao i da Ugovor o koncesiji mora biti potpisan najkasnije do 9. listopada 2017. godine.

  • Lučka uprava Dubrovnik i Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. (DICPI) potpisali su 13. travnja 2016. godine Dodatak 1 predugovora koji dopušta produljenje roka za usuglašavanje s 15. travnja 2016. do 15. srpnja 2016. godine.

  • DICPI je poslao prijedlog Ugovora o koncesiji Lučkoj upravi Dubrovnik 25. ožujka 2016. godine, ali nije dobio nikakav povratan odgovor od Lučke uprave Dubrovnik do 1. srpnja 2016. godine.

  • Zato je DICPI zatražio novo produljenje roka, no kad je Lučka uprava Dubrovnik to produljenje odbila, DICPI je 14. srpnja 2016. godine poslao izjavu kojom prihvaća zadnju verziju Ugovora o koncesiji koju su predložili Lučka uprava Dubrovnik i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Uz izjavu, DICPI je priložio i spomenutu verziju Ugovora o koncesiji.

  • 15. srpnja 2016. godine DICPI dobiva odgovor Lučke uprave Dubrovnik koja je potvrdila prihvaćanje procesa. Između 14. i 15. srpnja DICPI i Lučka uprava Dubrovnik razmijenili su nekoliko prepiski s ciljem ispravljanja manjih grešaka u nacrtu Ugovora o koncesiji. Pritom, Lučka uprava Dubrovnik ni na koji način nije osporila činjenicu da je sam sadržaj Ugovora o koncesiji dogovoren te činjenicu da je usuglašavanje postignuto prije isteka službenog roka 15. srpnja 2016. godine.

  • Štoviše, 15. srpnja 2016. godine i pravni je savjetnik Lučke uprave Dubrovnik pismeno potvrdio da na temelju ovih činjenica neće doći do automatskog raskida predugovora.

  • Iako Lučka uprava Dubrovnik nikad nije pokazala namjeru da raskine predugovor, DICPI je 21. srpnja 2016. godine primio zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovnik koja predviđa raskid predugovora.

Uz to, Lučka uprava Dubrovnik nije poštovala zakonske odredbe što je i rezultiralo donošenjem nezakonite odluke o raskidu predugovora. Naime, s obzirom na to da je ravnatelj Lučke uprave Dubrovnik prema Odluci o davanju koncesije jasno ovlašten za pregovore i donošenje odluka o koncesiji, Upravno vijeće ne može donositi odluke bez njegovog prijedloga. Također, potpuno je neprihvatljivo i protivno zakonu donositi zaključak o tome da nisu usuglašeni uvjeti i tekst ugovora jer Upravno vijeće nije ovlašteno usklađivati tekst niti predugovor može tumačiti samo jedna strana, u ovom slučaju Lučka uprava Dubrovnik. Nadalje, obrazloženje Lučke uprave Dubrovnik ne sadrži činjenice na kojima se odluka temelji, nema ni upute o pravnom lijeku, a Lučka uprava Dubrovnik čak nije navela zakonski rok u kojem je predviđeno žaliti se na odluku.

Sve ovo jasno ukazuje na to da je odluka o raskidu predugovora koju je donijela Lučka uprava Dubrovnik nezakonita te da krši nekoliko zakona i odredbi: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Zakon o koncesijama, Zakon o općem upravnom postupku, Uredbu o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru te konačnu i pravomoćnu Odluku o davanju koncesije kao i Predugovor vezan uz Ugovor o koncesiji za razvoj, poslovanje u upravljanje Putničkim terminalom Gruž u Luci Gruž.

Nije jasno i ne razumijemo za čiji i u čijem je interesu Lučka uprava Dubrovnik donijela ovakvu odluku, no jedno je sasvim očigledno – ova je odluka štetna i potpuno protivna interesima Dubrovčana. Koncesija je valjana i obvezujuća, a ponovno pokretanje ovog procesa bi značilo gubitak vremena, truda i novca, kako za državu tako i za projekt“, komentirali su iz tvrtke Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o., podsjećajući kako su svjesni značaja koji ovaj projekt ima za Dubrovnik i Hrvatsku jer postati vrhunski hub za kružna putovanja je pitanje profesionalnog iskustva koje jamči koncesionar te pravovremenostiprije nego ostale luke zauzmu poziciju koju Dubrovnik zaslužuje i za koju neupitno ima potencijala.

Ipak, s obzirom na to da je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sad nadležno da razriješi slučaj te ga preuzme od Lučke uprave Dubrovnik, koncesionar vjeruje kako će Ministarstvo podrobno analizirati situaciju, uvažiti argumentaciju koncesionara, razriješiti slučaj te nastaviti postupak s ciljem potpisivanja Ugovora o koncesiji i uspješnog nastavka projekta u Dubrovniku.

Global Ports Holding jedna je od najznačajnijih međunarodnih tvrtki za razvoj i upravljanje lukama za kružna putovanja s više od 8,5 milijuna putnika i tržišni udio od 40 posto u putničkom prometu na svjetskoj razini. Danas upravlja portfeljem od 15 luka, uključujući Barcelonu koja je najveća mediteranska luka za kružna putovanja te lukom u Veneciji.

Bouygues Bâtiment International (BBI) najveća je svjetska građevinska tvrtka koja je razvila i izgradila hub za kružna putovanja u Hong Kongu KAI TAK te je jedan od dioničara i glavni izvođač radova na izgradnji novog putničkog terminala zagrebačke zračne luke. 

Ostale vijesti

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *